Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober 2020

Herunder kan I læse et uddrag af bestyrelsesmødet den 8. oktober 2020 i Folkedans Fyn 

Folkedans Fyn

Uddrag fra bestyrelsesmøde 8. oktober 2020

 

Budget:

Dt aftaltes, at kasserer snarest informerer medlemsforeningerne om, at medlemsliste og indbetaling af kontingent skal ske inden 31. december af hensyn til foreningens stemmeret til sendemandsmødet, men at medlemmer, der først kommer ind i foråret kan indbetales der.

Fynstræf:

Der planlægges træf den 17. april 2021 og det sker med hensyn til corona-regler, så aflysning ikke skulle blive nødvendig.

Ringe-kursus:

Drøftelse af gennemførelse eller aflysning i forhold til corona. I første omgang kontaktes instruktører og spillemænd for at høre deres vurdering. Snarest herefter tages stilling til om endelig planlægning igangsættes.

Aflysninger pga corona:

Trin-kurser, Sdr. Honing og Ragna Tang Kursus er aflyst i efteråret 2020 pga corona, men alle forventes at blive sat på aktivitetsplanen til næste sæson. Forårets arrangementer vurderes senere i forhold til corona-situationen.

Sendemandsmødet:

Dagsorden og valg blev gennemgået.

Referent Bente Johansen

  1. oktober 2020