Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Uddrag referat af bestyrelsesmøde 18. maj 2021

Herunder kan I læse  et uddrag af Folkedans Fyns bestyrelsesmøde den 18. maj 2021. Nogle aktiviteter er endnu ikke på plads, da vi jo har måtte udsætte planlægningen på grund af coronaen, men vi arbejder hårdt på at få styr på de sidste detaljer.

Folkedans Fyn

Uddrag fra bestyrelsesmøde 18. maj 2021

 

Corona restriktioner

Vi forventer, at der er åbent for dans for alle aldre, når den nye sæson starter i september 2021, så vi forudsætter at fremtidige arrangementer kan gennemføres, så der arbejdes med planlægning og opfølgning på aflyste arrangementer

Sendemandsmøde er rykket til 24. september 2021.

Der sendes information til foreningerne sammen med nyhedsbrevet om, at vi mangler fanebærer og fanebærersuppleant, så forslag til kandidater modtages gerne.

Dagsorden vil blive sendt til foreningerne omkring 1. september.

Begynderdans var udskudt pga corona, men skulle så egentlig starte til september, men der var enighed om at vente til januar, så den normale sæson i foreningerne kan starte op først.

Der arbejdes med aktivitetsplanen og  den forventes at kunne blive lagt på hjemmesiden omkring 1. juni eller snarest derefter.

Referent Bente Johansen, maj 2021